stručně o nás ...

SOUČASNOST (A BUDOUCNOST...)

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, že jsi nám dopřál dožít se, dočkat se a dosáhnout tohoto času.

Chceme být otevřeným společenstvím evangelické církve. Jsme rádi, že se u nás setkávají lidé všech generací a různých povolání a že libčický evangelický kostel a fara jsou otevřené všem příchozím. Jsme vděčni za evangelickou tradici i současnost i za ekumenickou sounáležitost a společné aktivity s našimi přáteli z ostatních denominací či bez příslušnosti k církvi. Pozvání na naše pravidelné akce jsou v kalendáři, nebo na samostané stránce.

odrazedlo

NEDÁVNÁ HISTORIE

V roce 2008 byl libčický evangelický kostel prohlášen kulturní památkou a o několik let později - v roce 2013 oslavil 150 let od položení základního kamene.


kostel po oprave


STARŠÍ HISTORIE

Počátky libčického sboru jsou v reformovaném tolerančním sboru v Ledčicích pod Řípem. Jeho členy byli brzy po Tolerančním patentu i evangelíci z Libčic a okolí (39 rodin-186 duší). Chodili 4 hodiny cesty k bohoslužbám v Ledčicích, příležitostně se konaly bohoslužby také v Libčicích, ve statku Josefa Smolíka v čísle 8. Od roku 1850 inicioval ledčický farář Jan Kašpar na přání libčických evangelíků stavbu vlastního kostela v Libčicích. Stavba se uskutečnila v letech 1863-67, také díky podpoře ze zahraničí, z Gustav-Adolf spolku. Sbor získal v roce 1873 statut filiálního sboru, v roce 1889 se sbor osamostatnil, prvním farářem byl Václav Baše, od r. 1905 Jindřich Molnár (za jeho působení první kazatelská stanice v Kralupech n. Vlt). Od r. 1914 Benjamin Vališ, 1941 vznikla druhá kazatelská stanice v Roztokách u Prahy.


nejstarsi fotka


Comments