NEDĚLE 15. LISTOPADU 2020 (DVĚ BÍLÉ BITVY)

přidáno: 15. 11. 2020 1:17, autor: J SR
A protož dokud čas máme, čiňme dobře všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím víry.
                                (Galatským 6:10, kralický překlad)
Milí,
Minulou neděli už uběhlo 400 let od bitvy za Prahou na Bílé hoře, která toho tolik změnila. Někdo tam na té pláni fatálně prohrál a někdo zvítězil. Ale … kdo vlastně?
Kdo tam stál pod korouhvemi a proti komu – a kdo byl statečný a kdo zahodil hned zbraně a zradil všechny a utekl z boje a z dějin? Na koho se to spoléhali ti jedni a na koho druzí? Na falckého krále českého … a kde vlastně leží ta Falc? A ti druzí? Proč jsou tam dodnes ti druzí v kostele Panna Marie Vítězné – ach, i ji chudinku do toho někdo zatáhl! Snad ona zvítězila?! – proč jsou tam na klenbách vymalovaní, jak letí do boje pod bavorskými vlajkami … co o tom vlastně víme? Proč třetina stavovského vojska opustila bojiště ještě před bitvou? A proč jiní stavové jen přes zeď přihlíželi, jak moravští stavové pod zdí Hvězdy bojují do posledního muže … a nepomohli jim … a proč se český král ani nedostavil? Neprohráli si to protestanté z části sami? Bojovali by víc, kdyby tušili, jak krutá doba přichází? Ale … kdo z nás dnes vlastně oplakává prohru – a kdo z nás slaví? Podstatnou část obou našich sborů drží a nesou rodiny, které jsou evangelicko-katolické. Určitě neslavíte ani nepláčete, viďte?
Ċ
J SR,
15. 11. 2020 1:17
Comments