DOPIS SBORU - PŘERUŠENÍ BOHOSLUŽEB DO ODVOLÁNÍ

přidáno: 13. 3. 2020 5:08, autor: J SR   [ aktualizováno 13. 3. 2020 5:09 ]
Uveřejňujeme dopis Synodní rady, všem nemocným přejeme naději a brzké uzdravení
a doufáme, že epidemie s co nejmenšími následky brzy pomine.


                                                                Praha, 12. března 2020
Milé sestry, milí bratři,

dnes, 12. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění
hygienických opatření.
Až do odvolání je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí
převyšující 30 osob.
Ačkoliv v naší církvi máme sbory a kazatelské stanice, v nichž se k bohoslužbám schází
méně lidí, doporučuje synodní rada všem staršovstvům zrušení všech pravidelných
nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění. Podle dostupných informací
se však bez omezení účasti mohou konat pohřby.
Pastýřský list synodního seniora, stejně tak případně i další pokyny, budou následovat.
Prosíme členy staršovstev, aby sledovali internetové stránky Ministerstva zdravotnictví
(www.mzcr.cz) a ČCE (www.e-cirkev.cz), kde naleznou nejnovější informace týkající se
již zmíněných mimořádných opatření v ČR i ČCE.
Spolu s vedením ostatních církví v České republice vyzýváme k zachování klidu,
k připravenosti pomoci potřebným a především k modlitbě.

Pokoj Boží se všemi námi

                                                                Synodní rada ČCE
Comments