sborový miniweb pro členy, přátele a sympatizanty     :-)))


19. 5. 2018 OTEVŘENÁ ZAHRADA

přidáno: 15. 5. 2018 6:23, autor: J SR   [ aktualizováno 15. 5. 2018 6:25 ]

Naši přátelé pořádají již podesáté festival pěveckých sborů. Koná se skoro po celou sobotu na farní zahradě, v našem kostele a tentokrát i v libčické Kotelně. Tématem letošního festivalu je Baroko. Velmi rádi na festival zveme :-)

O festivalu je možné se dozvědět mnohem víc na stránkách pěveckého sboru Scandula nebo na stránkách Libčické křižovatky.


2. 4. 2018 18:00 VELIKONOČNÍ KONCERT

přidáno: 29. 3. 2018 4:33, autor: J SR

Zveme na Pondělí Velikonoční na večerní koncert. Soubor Scandula si na něj připravil skladbu Stabat Mater maďarského skladatele Ference Liszta. Ten pro ni použil méně obvyklou verzi Stabat mater speciosa, která v sobě propojuje vánoční téma Kristova narození s velikonočním tématem jeho utrpení. Kromě této skladby Scandula zazpívá i další skladby různých autorů, na varhany zahraje Eva Dobošová, uslyšíte také smyčcové kvarteto libčické ZUŠ.


Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů

přidáno: 9. 3. 2018 5:11, autor: J SR   [ aktualizováno 9. 3. 2018 5:29 ]

Text dopisu je uveřejněný primárně na webu e-petice.cz, konkrétně na adrese https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html Pokud vám další osud lidí v těžké situaci není lhostejný, prosíme Vás o jeho podporu podpisem na výše uvedeném odkazu. Text dopisu také přikládáme:24. 12. 2017 15:00 ŠTĚDROVEČERNÍ NEŠPORY

přidáno: 20. 12. 2017 0:43, autor: J SR

Zveme na Štědrý den odpoledne na chvíli příjemné hudby, možnost ztišení a setkání s přáteli. Koncert připravila libčická Scandula.

2017 plakatek

LEF ADVENT 2017

přidáno: 6. 12. 2017 4:36, autor: J SR

Pro všechny, koho zajímají novinky a pozvání z našeho kostela je tu ještě čerstvý LEF. Přejeme požehnaný Advent.

LEF Advent 2017 mini

1. 11. 2017 Zpráva pro děti k vánoční hře

přidáno: 1. 11. 2017 6:51, autor: J SR

.maet ývoklěden ínčonáv a šámoT ,adraJ išav ívardz yksnófu sáv oT !EIMÍRUHIN

 ?EITSEB YM KAJ YKAT UOSJ OBEN ÝNDOH INÓFU UOSJ A ?inófU tkaf uosJ ?advarp ot ej :titsijz ej )lokúelev( tseuq šán ežkaT

 ?etířěveN .emídasv ěndilk es ot O !ÍTELIŘP TKAF ALETSOK D OFU OT A

 .ádapyv kajěn econáV an o ťA .dta yréiboredrag ,urímsev yzarbo a ecaroked an yrotámina a eřílam ,ytnakizum ,ykávěpz a ecreh énrobýv ,)ínúg-ih akif o - ak at-aw .řpan( ynitšnófu od a ynitšnófu z eletadalkeřp ,yrotáticer tavobeřtop emeduB .emívarpiřp ,emíčuan ot es hcínáktes hcíntobos akilokěn an a hcáklěden an ,ínečivc mínčamrifnok ,ívtsnežobán aN .uomimotnap tiltěvsyv obeN ..tcíř těmu tesum ot mij emedub ,íjanemanz econáV ešan yt oc ,ilatp es ybydk a – econáV tivarpiřp ,ykzáto es tičuan ,ynitšnófu énžom z ocěn es tičuan ,tezáhcs emísum es ežkaT .hcícičrP v edub tsotiželířp ánčenidej a – emátkokyv es žen ,vířd tětelu mán yb ilhom – tivarpiřp emísum ot an es ežkaT .tatpez hcij es tsotiželířp uončenidej tím emedub a íteliřp econáV an aletsok oD !imas es tatpez a tíjiřp etísum ot kaT

 ?ínávožilbu zeb a keláv zeb tíž ej oT ?šýv level o tíž íčuan ěnčenok sán oben ydat sán íjejíbazoP ?ílz oben índoh uosj :uosj žydk A ?uosj obeN !uosjen eceřp inófu – A ?talěd emedub econáV an amin s oc A ?econáV an anvorz čorP ?econáV aN .inófU ětsij týb ísum UFU V.econáV aN  .OFU ánemanz ot .urímsev z řílat mán k íteliřp – ečidor a idáramak ,itěd ,életářp íliiM

 ?INÓFU UOSJ

12. 10. 2017 CHORUS LIBČICE - PŘEHLÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU

přidáno: 11. 10. 2017 0:58, autor: J SR   [ aktualizováno 11. 10. 2017 1:00 ]

Zveme na přehlídku sborového zpěvu orgnozvovanou panem učitelem Ernesto Beltánem. Kromě Scanduly vystoupí také dva dětské sbory – jeden z Děčína a jeden dokonce z daleké Kolumbie!

Plakat_Columbia


LEF léto 2017

přidáno: 14. 6. 2017 7:02, autor: J SR

Opět nazrál čas na vydání našeho občasníku LEF. Rádi bychom informovali o životě ve sboru a připojujeme i několik pozvání. Přejeme pořehnané léto.


LEF 2017 mini

13. 5. 2017 FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ

přidáno: 6. 5. 2017 10:28, autor: J SR

Letos opět rádi zveme na festival sborového zpěvu, kteý proběhne v libčickém evangelickém kostele už devátý rok po sobě. Teprve letos ale dojde na ryze „duchovní“ téma. Během odpoledne 13.5. se návštěvníci mohou blíže seznámit s hudební formu, která je s kostely neodmyslitelně spjatá – tedy mší. Děkujeme našim přátelům za přípravu festivalu. Program je na přiloženém plakátě, další informace jsou na stránkách sboru Scandula.


Ï15. 1. 2017 Instalace - FOTOGALERIE

přidáno: 10. 2. 2017 5:16, autor: Tomáš Cejp   [ aktualizováno 10. 2. 2017 5:22 ]

Přátelé, dostali jsme dva odkazy na fotoseriály z naší instalace, od pana Petra Stulíka a paní Hannah Bartíkové. Máme povoleno si fotografie stahovat. Jen prosíme pro případ, že byste je použili nebo publikovali, abyste vždy uvedli autora. Oběma fotografům jsme velmi zavázáni!

https://www.zonerama.com/PeSt/Album/2595620?secret=61dba227a45c490b8fe8f0d0a0be6e93EvdY6CKESl

http://hbart.rajce.idnes.cz/15.1.2017_Libcicky_sbor_CCE_-_instalace_farare_Tomase_Cejpa_Foto_Hannah_Bartikova/

1-10 of 16