sborový miniweb pro členy, přátele a sympatizanty     :-)))


Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů

přidáno: 9. 3. 2018 5:11, autor: J SR   [ aktualizováno 9. 3. 2018 5:29 ]

Text dopisu je uveřejněný primárně na webu e-petice.cz, konkrétně na adrese https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html Pokud vám další osud lidí v těžké situaci není lhostejný, prosíme Vás o jeho podporu podpisem na výše uvedeném odkazu. Text dopisu také přikládáme:24. 12. 2017 15:00 ŠTĚDROVEČERNÍ NEŠPORY

přidáno: 20. 12. 2017 0:43, autor: J SR

Zveme na Štědrý den odpoledne na chvíli příjemné hudby, možnost ztišení a setkání s přáteli. Koncert připravila libčická Scandula.

2017 plakatek

LEF ADVENT 2017

přidáno: 6. 12. 2017 4:36, autor: J SR

Pro všechny, koho zajímají novinky a pozvání z našeho kostela je tu ještě čerstvý LEF. Přejeme požehnaný Advent.

LEF Advent 2017 mini

1. 11. 2017 Zpráva pro děti k vánoční hře

přidáno: 1. 11. 2017 6:51, autor: J SR

.maet ývoklěden ínčonáv a šámoT ,adraJ išav ívardz yksnófu sáv oT !EIMÍRUHIN

 ?EITSEB YM KAJ YKAT UOSJ OBEN ÝNDOH INÓFU UOSJ A ?inófU tkaf uosJ ?advarp ot ej :titsijz ej )lokúelev( tseuq šán ežkaT

 ?etířěveN .emídasv ěndilk es ot O !ÍTELIŘP TKAF ALETSOK D OFU OT A

 .ádapyv kajěn econáV an o ťA .dta yréiboredrag ,urímsev yzarbo a ecaroked an yrotámina a eřílam ,ytnakizum ,ykávěpz a ecreh énrobýv ,)ínúg-ih akif o - ak at-aw .řpan( ynitšnófu od a ynitšnófu z eletadalkeřp ,yrotáticer tavobeřtop emeduB .emívarpiřp ,emíčuan ot es hcínáktes hcíntobos akilokěn an a hcáklěden an ,ínečivc mínčamrifnok ,ívtsnežobán aN .uomimotnap tiltěvsyv obeN ..tcíř těmu tesum ot mij emedub ,íjanemanz econáV ešan yt oc ,ilatp es ybydk a – econáV tivarpiřp ,ykzáto es tičuan ,ynitšnófu énžom z ocěn es tičuan ,tezáhcs emísum es ežkaT .hcícičrP v edub tsotiželířp ánčenidej a – emátkokyv es žen ,vířd tětelu mán yb ilhom – tivarpiřp emísum ot an es ežkaT .tatpez hcij es tsotiželířp uončenidej tím emedub a íteliřp econáV an aletsok oD !imas es tatpez a tíjiřp etísum ot kaT

 ?ínávožilbu zeb a keláv zeb tíž ej oT ?šýv level o tíž íčuan ěnčenok sán oben ydat sán íjejíbazoP ?ílz oben índoh uosj :uosj žydk A ?uosj obeN !uosjen eceřp inófu – A ?talěd emedub econáV an amin s oc A ?econáV an anvorz čorP ?econáV aN .inófU ětsij týb ísum UFU V.econáV aN  .OFU ánemanz ot .urímsev z řílat mán k íteliřp – ečidor a idáramak ,itěd ,életářp íliiM

 ?INÓFU UOSJ

12. 10. 2017 CHORUS LIBČICE - PŘEHLÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU

přidáno: 11. 10. 2017 0:58, autor: J SR   [ aktualizováno 11. 10. 2017 1:00 ]

Zveme na přehlídku sborového zpěvu orgnozvovanou panem učitelem Ernesto Beltánem. Kromě Scanduly vystoupí také dva dětské sbory – jeden z Děčína a jeden dokonce z daleké Kolumbie!

Plakat_Columbia


LEF léto 2017

přidáno: 14. 6. 2017 7:02, autor: J SR

Opět nazrál čas na vydání našeho občasníku LEF. Rádi bychom informovali o životě ve sboru a připojujeme i několik pozvání. Přejeme pořehnané léto.


LEF 2017 mini

13. 5. 2017 FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ

přidáno: 6. 5. 2017 10:28, autor: J SR

Letos opět rádi zveme na festival sborového zpěvu, kteý proběhne v libčickém evangelickém kostele už devátý rok po sobě. Teprve letos ale dojde na ryze „duchovní“ téma. Během odpoledne 13.5. se návštěvníci mohou blíže seznámit s hudební formu, která je s kostely neodmyslitelně spjatá – tedy mší. Děkujeme našim přátelům za přípravu festivalu. Program je na přiloženém plakátě, další informace jsou na stránkách sboru Scandula.


Ï15. 1. 2017 Instalace - FOTOGALERIE

přidáno: 10. 2. 2017 5:16, autor: Tomáš Cejp   [ aktualizováno 10. 2. 2017 5:22 ]

Přátelé, dostali jsme dva odkazy na fotoseriály z naší instalace, od pana Petra Stulíka a paní Hannah Bartíkové. Máme povoleno si fotografie stahovat. Jen prosíme pro případ, že byste je použili nebo publikovali, abyste vždy uvedli autora. Oběma fotografům jsme velmi zavázáni!

https://www.zonerama.com/PeSt/Album/2595620?secret=61dba227a45c490b8fe8f0d0a0be6e93EvdY6CKESl

http://hbart.rajce.idnes.cz/15.1.2017_Libcicky_sbor_CCE_-_instalace_farare_Tomase_Cejpa_Foto_Hannah_Bartikova/

15. 1. 2017 15:30 "SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY - INSTALACE"

přidáno: 9. 1. 2017 13:59, autor: J SR

Rádi zveme na nedělní odpoledne na oficiální uvedení do úřadu - "instalaci" našeho faráře Tomáše Cejpa. Bohoslužby budou 15. 1. netradičně v odpoledních hodinách.
instalace_TC
 

24. 12. 2016 "VÁNOČNÍ NEŠPORY"

přidáno: 22. 12. 2016 1:42, autor: J SR

Jako každý ro, zveme na tradiční štědrodenní koncert, možnost setkat se s přáteli, ztišit se, etc. Koncert připravujeme společně se sborem Scandula. ( www.scandula.cz )

mininespory

1-10 of 14